Ιστοσελίδα υπό κατασκευή - Website under construction

 
 

 

Η Ελληνική Εταιρεία Συνθετικής Ψυχοθεραπείας σε συνεργασία με τον Τεχνοβλαστό του Πανεπιστημίου Κρήτης Σύγχρονα Αμφιαράεια και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Συνθετικής Ψυχοθεραπείας (European Institute of Psychotherapy - eiip) Αναβιώνουν και συνεχίζουν το πρόγραμμα σπουδών που ιδρύθηκε το 1997 με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια προγραμμάτων ERASMUS και SOCRATES για να μπορεί να συνεχισθεί η Διαπανεπιστημιακή Συνεργασία μεταξύ των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων και μετά την περάτωση των προγραμμάτων αυτών που διήρκεσαν από το 1993 μέχρι το 2007.

Σήμερα η συνέχιση της παραπάνω συνεργασίας προέκυψε από την ανάγκη να υπάρχει στον Ευρωπαϊκό χώρο ένα Πρότυπο Πρόγραμμα Σπουδών Εκπαίδευσης στην Συνθετική Ψυχοθεραπεία με Διδάσκοντες οι οποίοι είναι όλοι καταξιωμένοι υψηλόβαθμοι Καθηγητές Πανεπιστημίου τόσο από την Ελλάδα όσο και από το Εξωτερικό. Έτσι εξασφαλίζετε η υψηλού επιπέδου απαραίτητη κατάρτιση / εξειδίκευση όσων επιθυμούν πραγματικά να επενδύσουν στο λειτούργημα του Ψυχοθεραπευτή.

Η δράση της παραπάνω συνεργασίας στην επαγγελματική εκπαίδευση Ψυχοθεραπευτών δραστηριοποιείται κυρίως στους παρακάτω τομείς:

  • Μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Συνθετική Ψυχοθεραπεία.

  • Εκπαίδευση στην Συνθετική Ψυχοπαθολογία.

  • Εκπαίδευση στα Ψυχομετρικά Τεστ.

  • Εκπαίδευση στην Κλινική Ύπνωση.

  • Εκπαίδευση στην Νευροανάδραση.

  • Διοργάνωση Επιστημονικών Ημερίδων.

  • Ερευνητικές Δραστηριότητες.

  • Επιστημονικές Δημοσιεύσεις.

 

Επικοινωνία

Συνεργασίες

Ελληνική Εταιρία

Συνθετικής Ψυχοθεραπείας
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΝΕΣΤΟΡΟΣ
Λεωφόρος Αμαλίας 42, ΤΚ 10558 Αθήνα
T. + 30 - 2103214888 F. + 30 - 2103214894
E. info@amphiaraia.com